Contact

Mart Schrieken
Mobiel: 06-2709 6293

Werkgebied: Noord- en Zuid-Holland en Friesland

Overlastbestrijding

Vogeloverlast? Kies voor een effectieve bestrijding! 

Kraaienkauwen, meeuwen en duiven kunnen voor flink wat overlast zorgen. Vaak gaat het om grote aantallen die hun slaap- en foerageerplaats vervuilen met kilo's poep die zorgt voor schade, stankoverlast, gezondheidsrisico's en gevaarlijke situaties.

Zelf bestrijden is lastig. Niet alleen omdat meeuwen, kraaien en kauwen zich lastig laten verjagen, maar ook omdat de Flora- en faunawet het verbiedt om deze soorten te verstoren of te verontrusten bij hun vaste rust- en verblijfplaats. Valkerij Schrieken kan hiervoor ontheffing krijgen. Wij zijn gespecialiseerd in vogeloverlastbestrijding op een diervriendelijke manier.

duiven gedoe

Meest voorkomende problemen:

  • stankoverlast
  • vervuiling
  • geluidsoverlast
  • schade aan auto's en panden
  • gezondheidsrisico's schade aan gewassen en voedselvoorraden
  • agressieve vogels die hun jongen beschermen
  • gevaarlijke situaties

Er zijn verschillende manieren om de vogelplagen aan te pakken. Bijvoorbeeld door de inzet van nepslechtvalken, lichtsignalen, ultrasone vogelverschrikkers, angstkreten of roofvogelvliegers. Aanvankelijk werken deze methodes wel, maar al snel treedt gewenning op en gaat de overlast onverminderd door. Zonde van het geld dus! Onze verjaagmethodes zijn ook op de langere termijn doeltreffend.

valkenier Mart Schrieken

Onze aanpak

Bij de bestrijding van vogelplagen zetten wij roofvogels in. Net als in de vrije natuur jaagt de roofvogel angst aan en zorgt deze ervoor dat de vogels zich onveilig voelen op hun slaap- of foerageerplek. Ze zullen uitwijken naar een andere locatie. Indien nodig combineren wij deze aanpak met andere methodes. Afhankelijk van de te verjagen soort en de omstandigheden verschilt onze werkwijze:

Actie!

Heeft u genoeg van de overlast? Kom in actie en neem dan nu contact met ons op! Wij vertellen u graag hoe wij uw probleem gaan oplossen. Bel of mail voor een afspraak.

Valkerij Schrieken is gevestigd in Noord-Holland. Wij zijn werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht, Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland.

Contact

Mart Schrieken
Mobiel: 06-2709 6293

Werkgebied: Noord- en Zuid-Holland en Friesland